Producenci
Regulamin

1. Sklep internetowy RadioStrefa (zwany dalej sklepem) którego właścicielem jest:

NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
Partyzantów 23
32-700 Bochnia
NIP: 8681973149
REGON: 382160319

UWAGA! Powyższy adres nie służy do zwrotu i reklamacji, informację oraz dane do wysyłki są podane w zakładce, zwroty i reklamacje. 

Przesyłka wysłana na powyższy adres, wróci do nadawcy. 

adres poczty elektronicznej: biuro@radiostrefa.eu

prowadzi w sieci Internet następujące formy działalności:
- sprzedaż detaliczną i hurtową za pomocą strony internetowej poprzez przyjmowanie złożonych zamówień, które następnie potwierdza obsługa sklepu, co jest niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
- usługi prowadzenia konta Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) za pomocą strony internetowej poprzez właściwe oprogramowanie, którego funkcje dostępne są dla Klienta po poprawnym przejściu procesu rejestracji.

2. Aby zrealizować zakup w sklepie, niezbędne jest aby Klient posiadał:

- aktywne konto poczty elektronicznej,
- komputer z aktualną wersją przeglądarki internetowej zgodną z aktualnym standardem HTML ustanowionym przez W3C,
- zdolność do czynności prawnych.

3. W przypadku zakupu towaru z kategorii Radiotelefony profesjonalne oraz akcesoria do radiotelefonów profesjonalnych, prosimy przed zakupem o kontakt na adres e-mail: biuro@radiostrefa.eu, w celu potwierdzenia dostępności oraz czasu realizacji zamówienia, dodatkowo za zakupy w tej kategorii wymagamy przedpłaty z góry na konto, ( ewentualne inne formy płatności ustalone przed zakupem z obsługą sklepu ) 

3.1 Produkty które są zamawiane w dziale radiotelefony profesjonalne specjalnie pod zamówienie klienta, nie podlegają zwrotowi, prosimy o przemyślane zakupy.

3.2 Zakup towaru poprzez serwis internetowy RADIOSTREFA.EU , CENEO oraz drogą mailową na adres biuro@radiostrefa.eu oznacza akceptację regulaminu.

4. Proces zawarcia umowy kupna-sprzedaży odbywa się według następującego schematu:

1. Klient wkłada do koszyka dowolną liczbę produktów lub usług poprzez naciśnięcie guzika „dodaj do koszyka”.
2. Klient przechodzi do koszyka i wybiera sposób płatności, dostawy, wypełnia formularz zamówienia z adresem dostawy oraz innymi niezbędnymi do realizacji zamówienia danymi.
3. Klient potwierdza chęć zawarta umowy kupna-sprzedaży wciskając guzik na stronie z informacją o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty oraz o prawach przysługujących kupującym spełniającym definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
4. Sklep potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia, tym samym zawiązywana jest umowa kupna-sprzedaży.

4.1. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. W przypadku braku potwierdzenia sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia.

4. 2. Sklep przyjmuje także zamówienia drogą poczty elektronicznej pod adresem radiostrefa.eu@gmail.com

4.3. Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem mailowym radiostrefa.eu@gmail.com. Sklep zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zmian w zamówieniu, które jest w trakcie przygotowania do wysyłki.

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy Klient nie zrealizuje płatności w ciągu 14 dni, jeśli wybrał opcję płatności w formie przedpłaty.

4.5. Szczegółowe kwestie w materii umowy kupna-sprzedaży reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

5. Usługa prowadzenia konta Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE):

- jest bezterminowa
- może być w każdym momencie przerwana na życzenie Klienta (w przypadku, gdy sklep jest w trakcie realizacji konto zostanie usunięte po doręczeniu przesyłki do klienta) po poinformowaniu sklepu na adres mailowy biuro@radiostrefa.eu lub na korespondencyjny adres pocztowy,
- zostaje rozpoczęta w momencie, gdy Klient wypełni wniosek rejestracyjny pod adresem www.radiostrefa.eu oraz potwierdzi poprawność danych poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który sklep wysyła na adres poczty e-mail

5.1. Dane podane przez Klienta w formularzu będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane stronom trzecim. Jeśli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, sklep wykorzysta adres e-mailowy do przesłania informacji handlowych dotyczących wyłącznie oferty własnej.

5.2. Problemy z funkcjonowaniem konta Klienta, oprogramowaniem sklepu lub koszykiem należy zgłaszać mailowo pod adresem radiostrefa.eu@gmail.com lub pod adresem pocztowym, korespondencyjnym. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5.3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

5.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu konta Klienta oraz oprogramowania sklepu zarówno z przyczyn technicznych lub innych niezależnych np. wpływu siły wyższej.

5.5. Szczegółowe kwestie w materii prowadzenia konta Klienta reguluje Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6.1. Sklep zastrzega sobie prawo do stosowania promocji cenowych, których szczegółowy regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej w widocznym miejscu.

7. Realizacja zamówienia sklepie przebiega według poniższego schematu:

1. Po potwierdzeniu zamówienia sklep oczekuje na wpłatę Klienta. Potwierdzenie zamówienia trwa zazwyczaj nie dłużej niż 1 dzień roboczy.

2. Jeśli wpłata została dokonana lub Klient wybrał zapłatę przy odbiorze sklep kompletuje zamówione produkty. Czas realizacji zamówienia w zależności od dostępu produktu wynosi 1-5 dni roboczych. W przypadku zakupu towar z działu radiotelefony profesjonalne oraz akcesoria czas realizacji zamówienia wynosi około 14 dni.

3. W momencie skompletowania zamówienia lub zgody Klienta na wysłanie zamówienia niekompletnego sklep nadaje przesyłkę operatorem kurierskim lub pocztowym, co potwierdza stosowną informacją przesłaną do Klienta.

4. Termin doręczenia przesyłki w przypadku usług kurierskich wynosi od 1 do 2 dni roboczych, zaś w przypadku usług pocztowych oraz paczkomatowych do 3 dni. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu, co jest sytuacją niezależną od sklepu, ale zgodnie z prawem sklep ponosi za nią pełną odpowiedzialność, podobnie jak za stan samej przesyłki.

5. Za nieterminowe doręczenie przesyłek oraz jakość wykonywanych usług przez firmy kurierskie sprzedawca niema wpływu. 

6. W okresie Mikołojowo-Świątecznym sklep zastrzega sobie prawo do możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień

 

7.1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie ( dział radiotelefony profesjonalne oraz akcesoria do nich), sklep zastrzega sobie prawo do nieudostępniania określonych opcji płatności i dostawy.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do podniesienia wartości zamówienia o koszt realizacji płatności.

7.3. Na każde zamówienie sklep wystawia paragon (domyślnie) lub fakturę VAT – (na życzenie Klienta), dane do faktury muszą być podane na etapie składania zamówienia. Sklep nie wystawia faktur dla firm zagranicznych które nie posiada Polskiego numeru NIP, takie zamówienie będzie anulowane, w przypadku przedpłaty sklep zwróci wpłaconą kwotę, na wskazany przez kupującego numer konta.

7.4. Szczegółowe kwestie w materii realizacji umowy kupna-sprzedaży przez sieć Internet reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

7.5. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru. Zamówienie które zostało opłacone z góry  - sklep zwraca w całości wpłacone środki za towar oraz przesyłkę na wskazany przez kupującego numer konta. O braku towaru i anulowaniu zamówienia sklep informuje drogą mailową do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  

8. Produkty sprzedawane w sklepie objęte są zarówno dwuletnią rękojmią przez sklep jak i gwarancją przez gwaranta, czyli dystrybutora/hurtownię/producenta.

8.1. Aby rękojmia mogła być rozpatrzona przez sklep Klient zobowiązany jest:

- spełniać definicję konsumenta zawartą w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
- zgłosić na piśmie w formie elektronicznej na adres biuro@radiostrefa.eu lub papierowej na adres korespondencyjny wadę w ciągu roku od jej zauważenia, w czasie dwóch lat od zakupu.

8.2. Aby gwarancja mogła być rozpatrzona przez gwaranta Klient powinien spełnić specyficzne wymogi, jakie określa gwarant na swojej stronie internetowej lub w karcie gwarancyjnej.

8.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.

8.4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej np. w przypadku produktów wyprzedażowych, ex-demo i innych tego typu.

8.5. Szczegółowe kwestie w materii rękojmi i gwarancji reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

9. Klientowi, który spełnia definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie co najmniej 14 dni. Chyba, że sklep informuje na swojej stronie internetowej że jest to termin dłuższy, lub w przypadku towaru na specjalne indywidualne zamówienie z działu Radiotelefony Profesjonalne oraz akcesoria do nich  - zwrot nie przysługuje

    

    Prosimy o przemyślane zakupy. 

Zasady zwrotów oraz reklamacji są opisane w zakładce "zwroty i reklamacje"

9.1. Aby Klient mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu zobowiązany jest:

- zgłosić chęć zwrotu na piśmie w formie elektronicznej na adres biuro@radiostrefa.eu lub na adres korespondencji pocztowej,
- odesłać produkt w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia chęci jego zwrotu, towar nie może nosić śladów musi być w komplecie fabrycznym i nadawać się do dalszej odsprzedaży jako nowy, w innym przypadku towar zostanie odesłany do kupującego na jego koszt, lub zostanie pomniejszona jego wartość. 

9.1. Prawo do zwrotu towaru, przysługuje w przypadku produktów które nie znajdują się na stworzonej przez Ustawodawcę liście produktów nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9.2. W przypadku zwrotu Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.3. Sklep zwróci Klientowi cenę wraz ewentualnymi potrąceniami zgodnie z obowiązującym prawem niezwłocznie, w momencie, gdy otrzyma od Klienta zwracany produkt i będzie w stanie ocenić jego aktualny stan zużycia.

9.4. Szczegółowe kwestie w materii zwrotu towaru reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

10. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres radiostrefa.eu@gmail.com w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez sklep dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu sklepu na swój koszt.

11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.

12. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

13. Produkty które są dostępne w sklepie na indywidulane zamówienie, nie podlegają zwrotowi, informacja przy takim produkcie znajduje się pod opisem produktu, prosimy o przemyślane zakupy. 

13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Zakup w naszym sklepie oznacza akceptację powyższego regulaminu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl